Hans van den Broeke

voorzitter, bestuurlijk portefeuillehouder kantinecommissie

Johan Cevaal

Lid klachtencommissie