Bert Riemens

Lid toernooicommissie, secretaris sponsorcommissie

  Ineke Gideonse

  Lid kledingcommissie, lid kantinecommissie

   Han Wondergem

   Lid kledingcomissie

    Jos Boone

    Bestuurlijk portefeuillehouder sponsorcommissie, bestuurlijk portefeuillehouder kledingcommissie, lid toernooicommissie