Als je lid bent geweest of lid bent van de v.v. Serooskerke, dan ben je lid van een grote familie, onderdeel van een grote vriendenkring. Belangrijker nog echter, is dat VRIEND volgens de sportprincipes staat voor Verdraagzaamheid, Respect, Integratie, Eenheid, Nee tegen racisme en vóór Duidelijkheid.

En dat zijn woorden die in onze tijd, in onze maatschappij, dus ook binnen de voetbalvereniging belangrijke kaders zijn waarbinnen we willen werken, waarvoor we willen staan, waarmee we met elkaar om willen gaan, wat onze sportprincipes zijn. Sportprincipes die aan ons de keuze geven hoe we met onze sport omgaan. Vrienden van Seroos, hoe ga je met elkaar om?

Hoe ga je als vertegenwoordiger van de blauwwitte kleuren om met je medespeler en je tegenspeler? Hoe ga je om met je verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke eigendommen zoals velden, kleedkamers, ballen, e.d.? Hoe benader je je de scheidsrechter tijdens en na de wedstrijd? Hoe ga je om met leden van andere clubs? Zie je ze alleen als tegenstander of ook als medestander, als vijand of ook als vriend.