Jos Boone

Bestuurlijk portefeuillehouder sponsorcommissie, bestuurlijk portefeuillehouder kledingcommissie, lid toernooicommissie