Bert Riemens

Lid toernooicommissie, secretaris sponsorcommissie

    Jos Boone

    Bestuurlijk portefeuillehouder sponsorcommissie, bestuurlijk portefeuillehouder kledingcommissie, lid toernooicommissie

    Rens Aarnoutse

    Secretaris hoofdbestuur, coördinator toernooicommissie, lid rommelmarktcommissie