Op donderdag 27 december 2018 wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het clubhuis. De vergadering start om 20:00 uur. 

Bekijk de agenda voor de vergadering, de bijbehorende stukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris