Na een periode van circa 9 jaar consulschap, heeft René Geschiere aangegeven zijn taak als consul neer te willen leggen. René heeft deze taak met veel enthousiasme uitgevoerd en we willen hem dan ook hartelijk bedanken voor de vele uren die hij in het consul zijn heeft gestoken en voor het werk dat hij heeft verricht als consul van onze vereniging de afgelopen jaren. Op een later tijdstip zullen we officieel afscheid van René nemen.

In Paul en Ko Louwerse hebben we twee opvolgers voor de functie van consul gevonden.

Zij zullen samen met ingang van 15 januari 2022 de functie van René overnemen. We wensen Paul en Ko veel succes met hun nieuwe functie en vertrouwen er op dat ze door allen worden gesteund bij hun werkzaamheden. Zij zullen toegevoegd worden aan de diverse groeps-appen. Voor eventuele vragen zijn ze mobiel te bereiken (Paul 06-58933716 en Ko 06-10499712).

Bestuur VV Serooskerke