Na ruim een maand de tijd te hebben gekregen is het ook René gelukt om een top 3 samen te stellen. Alvorens René zijn top 3 prijsgeeft eerst een inleiding over o.a. de vriendschap met Maikel en de taken van een consul.

“Als eerste wil ik Maikel bedanken voor het doorgeven van de pen, al sta ik er wel van te kijken dat je aan mij had gedacht voor deze eer. Ik kom Maikel op de sjoelavond die we met een groepje organiseren buitenom de voetbal (oefentoernooi ter voorbereiding, red.) bijna ieder jaar tegen bij de laatste ronde als we voor een plaats spelen. Laten we zeggen dat we ongeveer hetzelfde niveau halen. Om welke plaats het dan gaat moet iedereen zelf maar invullen.”

“Maikel vroeg mij om aan te geven welke drie dingen essentieel zijn om de beste consul te worden die een vereniging zich maar kan wensen. Ik heb daar eens over nagedacht. Ik vind het moeilijk om dit over mijzelf aan te geven omdat je het natuurlijk nooit iedereen naar de zin kan maken.  Er zijn natuurlijk altijd zaken die beter of op een andere manier geregeld hadden kunnen worden. Dit zal altijd zo blijven. Wel ik ga ik er van uit dat iedereen die wat doet voor de vereniging dit ook zo goed mogelijk doet. Om deze reden heb ik ook contact gehad met Maikel en is het onderwerp van de top 3 ietwat aangepast. Ik ga een top 3 geven met daarin een drietal zaken die van belang zijn om een perfecte grasmat aan te leggen.”

“Voordat ik hier over begin zal ik eerst even uitleggen wat de taken van een consul zijn. De taak van een consul is in principe het keuren van de velden en daarin te bepalen of deze bespeelbaar zijn. Als deze niet bespeelbaar zijn keurt een consul een paar uur voordat de wedstrijd begint het veld af. Dit gebeurt normaliter in nauw overleg met de wedstrijdsecretaris en de voorzitter. Bij onze vereniging komen hier nog een paar taken bij omdat het bestuur dit aan mij heeft gevraagd. Ten eerste het keuren van de trainingsvelden iedere dag voor vijf uur als dit noodzakelijk is. Verder heb ik samen met onze voorzitter contact met de gemeente Veere over het onderhoud van de velden. Dan wil ik het nu hebben over de top 3 voor het aanleggen en beheren van een perfecte grasmat.”

  1. Grondsoort

“Het eerste punt is de grondsoort van de velden. Als voetbalvelden worden aangelegd wordt er gelijktijdig een grondverbetering uitgevoerd. Dit is bij de aanleg van al onze velden ook uitgevoerd. Bij alle velden is er net onder de bovenlaag zand aangebracht. De reden dat dit wordt uitgevoerd is dat zand het regenwater vlugger afvoert dan kleigrond. Nadat dit is uitgevoerd wordt er drainage aangebracht om het overschot dat niet kan worden opgenomen van het regenwater af te voeren. Er is wel een verschil tussen de eerst aangelegde velden (veld 1 en 2) en de laatste (veld 3 en 5). Bij veld 1 en 2 is er een grondsoort boven op dit zand aangebracht die zanderiger is dan op veld 3 en 5.”

“Veld 1 en 2 zijn 40 jaar geleden nieuw aangelegd. Toen deze velden zijn aangelegd viel er in de zomer genoeg regen om deze velden heel de zomer door te laten groeien. Er hoefde in die tijd geen water aangevoerd te worden. Er was in die tijd ook wel wat minder nadruk op de kwaliteit van de velden. Dat had ook te maken dat er in die tijd nog bijna niemand van kunstgras had gehoord. Omdat er de laatste vijftien jaar minder regen valt en de temperaturen in de zomer ook stijgen is er voordat de aanleg van veld 3 en 5 uitgevoerd zou worden besloten dat er meer kleigrond in de bovenlaag aangebracht zou worden. Dit was in het begin wel een probleem omdat het bodemleven in grond na de aanleg opnieuw op gang moest komen. Dit was ook de reden dat veld 3 en 5 net na de aanleg in natte omstandigheden bijna niet te bespelen waren. Dit is gelukkig nu niet meer het geval, al zullen veld 1 en 2 altijd eerder te bespelen zijn als veld 3 en 5. Wel is de grasmat op veld 3 en 5 stukken beter dan op veld 1 en 2 doordat er geen mogelijkheid is om te beregenen. De kleigrond op  veld 3 en 5 houdt het water beter vast en de wortels van het gras gaan dieper naar beneden op zoek naar water.”

 

  1. Veldonderhoud

“Het tweede punt is het onderhoud van de velden. Een goede grasmat moet natuurlijk onderhouden worden. Onder het onderhoud valt het maaien van de velden maar ook de bemesting. Verder heeft een grasmat natuurlijk water nodig voor de groei van het ingezaaide gras. Ik heb bij de grondsoort al uitgelegd wat het verschil is tussen de velden op ons complex. Veld 1 en 2 zullen ook meer bemest moeten worden dan veld 3 en 5 omdat de grond vlugger armer is aan grondstoffen. De gemeente neemt ieder jaar bodemmonsters om te bepalen welke voedingstoffen nodig zijn. Daar wordt de afgifte van de kunstmest op af gestemd. Onze velden worden twee keer in de week gemaaid in het groeiseizoen. Om de grasmat nog beter te maken zou dit eigenlijk bijna iedere dag moeten gebeuren. Dit doen ze in de Kuip en in Johan Cruijff Arena wel. Op deze wijze wordt het gras altijd op de gewenste lengte gemaaid. Bovendien wordt al het gemaaide gras opgevangen en afgevoerd. Er blijft dus niets op het gras liggen en het belemmert dus ook niet de groei van het gras.

“Dan kom ik nu op een moeilijk punt wat dit jaar net als de voorgaande jaren ook een probleem was. Het ontbreken van genoeg water voor de grasmat in de zomer. Op ons complex hebben vooral veld 1 en 2 en het trainingsveld achter de kantine erg veel te lijden van het ontbreken van genoeg water. Het is bij ons complex niet mogelijk om te beregenen. Nu zul je denken er staat toch een sproeikarretje op veld 1 te draaien. Dit karretje doet momenteel niet meer dan bij deze hoge temperaturen zoals de laatste weken het gras wat of er staat in leven te houden. Eigenlijk zou je ongeveer een dertig à veertig mm water per cm2 moeten kunnen beregen in één keer. Op deze wijze wordt er een laag van ca. 20 cm grond nat. Als de grond van boven weer droog wordt zoeken de wortels van het gras het water in de grond daar beneden op. Op deze wijze wordt de grasmat veel steviger en zal het gras ook minder last hebben van droge omstandigheden. Als we de velden op deze manier zouden kunnen beregenen zouden ze er veel beter bij liggen dan op dit moment het geval is.”

 

  1. Gebruik van het veld

“Als laatste kom ik aan het derde punt, namelijk het gebruik van de velden. Velden worden natuurlijk aangelegd om op te voetballen. Daar zijn ze voor aangelegd en daar zijn ze ook geschikt voor. Een ding wil ik wel benadrukken wees er toch vooral zuinig op. Ik zie tegenwoordig heel veel trainingsoefeningen op een paar vierkante meter. Volgens mij worden de meeste trainingsvormen ook door de KNVB voorgeschreven. Ik krijg de indruk dat de KNVB uitgaat dat alle verenigingen op kunstgras spelen en daarom geen rekening meer wordt gehouden met gewoon gras. Het begint al bij de warming-up; daar worden pionnen gezet om de paar meter en daar loopt de hele ploeg dan 10-15 keer omheen. Dit is funest voor een grasveld en zeker als dit iedere keer op dezelfde plaats wordt gedaan. Daarom nogmaals: wees zuinig op de velden.”

 

Tenslotte de nominatie van René: “Dan kom ik nu bij het doorgeven van de pen. Graag zou ik de pen doorgeven aan de nieuwe hoofdtrainer Wesley Visser. Ik zou graag van Wesley een top 3 willen zien van spelelementen waaraan wij als supporters zijn speelstijl kunnen herkennen.”