Na een periode van vergaderen en overleggen zijn we ook dit jaar weer gekomen tot nieuwe indelingen voor de jeugd voor het seizoen 2019/2020. Ook dit jaar kostte het weer de nodige hoofdbrekens om tot een zo goed mogelijke indeling te komen. De indelingen zijn dit jaar bij alle teams weer in goed overleg binnen de SJO Serooskerke – Veere gemaakt. Alle teams spelen onder de samenwerkingsteams, SJO Serooskerke – Veere.

VV Serooskerke en VV Veere willen graag sportverenigingen zijn waar prestatief en recreatief voetbal hand in hand gaan, de spelers met ambities zijn net zo belangrijk als de spelers die puur voor hun ontspanning komen.

Dit jaar werken we vanaf de JO15 met zogenoemde ‘selectieteams’. We proberen hier evenwichtige teams samen te stellen zodat spelers met dezelfde vaardigheden van techniek, inzet, fanatisme en spelinzicht zoveel mogelijk samenspelen. De ervaring leert dat spelers zich beter voelen en beter ontwikkelen in een team met min of meer gelijkwaardige spelers. Spelen boven of onder je eigen niveau zorgt er voor dat een speler zijn plezier in het spelletje verliest, en dit moet de basis blijven van het voetbal. Zo kan iedere speler of speelster zich op zijn eigen tempo en niveau ontwikkelen.

Bij het maken van de indelingen voor de prestatieve teams wordt er gekeken naar de volgende criteria:

  • Techniek, inzicht, fysiek en mentaliteit. Waarbij de technische vaardigheden leidend zijn en fysiek alleen mee wordt genomen indien een speler te kampen heeft met blessures, groeiachterstand ed.
  • Beschikbaarheid van de speler
  • Ambitie, motivatie

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er niet alleen wordt gekeken naar de huidige kwaliteiten van de spelers, maar vooral naar de potentie die de spelers hebben. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de technische eigenschappen. In de jonge jeugd kunnen spelers met een fysieke voorsprong opvallen. Omdat die fysieke voorsprong echter in de loop der jaren (deels) zal verdwijnen wordt hier niet de voorkeur aan gegeven.

De selecties zijn samengesteld door de technische commissie van de SJO Serooskerke – Veere in samenspraak met de trainers van de teams. Hierbij beseffen we dat we nooit een indeling kunnen maken die voor iedereen passend is en er altijd ruimte blijft voor discussie. Bedenk alstublieft dat elke beslissing wordt genomen met de achterliggende gedachte dat dit het beste is voor de vereniging en de speler/speelster zelf. Soms zal dit lastig te begrijpen zijn, omdat niet alle feiten bekend zijn, of simpelweg omdat meningen over voetbal altijd uiteen zullen lopen. We vragen om begrip voor de indelingen en voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en de indelingen met de beste intentie samenstellen.

De selecties die zijn samengesteld, zijn voorlopige selecties. Het is mogelijk dat er in augustus/september nog wijzigingen in de indeling komen als er bijvoorbeeld leden stoppen of lid worden. Dit zal dan met de betreffende trainers, leiders en spelers worden besproken. Ook is het mogelijk dat er tijdens het seizoen wijzigingen worden doorgevoerd in de selecties als hier aanleiding toe is.

Als je wilt stoppen met voetballen en je hebt je nog niet afgemeld, zorg dan dat je dit vóór 1 juli aanstaande doet om te voorkomen dat er nog contributie in rekening wordt gebracht.

Indien er onoverkomelijke bezwaren zijn of fouten in de indeling staan dan horen we dit uiteraard graag. Wil je een toelichting of uitleg, neem dan contact op met de technisch coördinator van het betreffende team.

We hopen dat we samen met jou een sportief en plezierig seizoen 2019/2020 tegemoet gaan. Verdere informatie over de eerste training, trainers, leiders ed. wordt later bekend gemaakt op de website.

Voor nu alvast een goede vakantie en tot het nieuwe seizoen!

De complete indeling vind je hier.

Met vriendelijke groeten,
de Technische Commissie van de SJO Serooskerke – Veere

Kees Joosse           06-81256963                       Matthijs Murre          06-52301384
Ron Geuze               06-40198270                       Arjan Verstijnen       06-14479047
Natasja Breijer        06-11728665                       Robin de Rijke          06-21121374