In november 2023 is de programmabegroting 2024 van de gemeente Veere door de gemeenteraad goedgekeurd. Hierin staan de belangrijkste programma–onderwerpen en de uitgaven en inkomsten voor 2024.

Met de nieuwe begroting pakt de gemeente Veere nieuwe uitdagingen aan. Eén daarvan is het aanpassen van sportaccommodaties. In samenwerking met de sportverenigingen realiseren ze nieuwe sportvoorzieningen, zoals een kunstgrasveld in Serooskerke. We zijn dan ook zeer content met dit besluit. En is bovendien meer dan welkom, zeker als je ziet dat er de laatste tijd enorme hoeveelheden water zijn gevallen en de trainingsvelden regelmatig zijn afgekeurd.

Ook wordt er een waterberging van 1200 m3 onder het veld aangelegd, voldoende om 1 natuurgrasveld mee te besproeien.

De werkgroep ‘kunstgras’ heeft regelmatig overleg met de gemeente Veere om de plannen verder uit te werken.

In de loop van 2024 (mei / juni 2024) wordt er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Speelveld 3 zal dan worden voorzien van kunstgras.

Zodra er meer bekend is informeren we jullie verder.

Bestuur VV Serooskerke