Zoals jullie weten waren we op zoek naar een nieuwe penningmeester om Kees-Pieter Geschiere op te volgen. We hebben Marinus Stroo, speler van het 4elftal, bereid gevonden om deze taak over te nemen.

In de eerstvolgende ledenvergadering zal Marinus worden voorgedragen om officieel tot het bestuur toe te treden. Marinus neemt nu al taken over van Kees-Pieter, die 9 jaar lang onze financiën voortreffelijk heeft bewaakt.

Wij bedanken Kees nogmaals voor zijn inzet en heten Marinus van harte welkom en veel succes en plezier in het bestuur.

Bestuur vv Serooskerke.