Het is denk ik bij iedereen wel bekend dat er al heel lang problemen zijn met het dak van de kleedkamers 1 t/m 6 met de daaraan grenzende ruimtes. Op basis van verschillende onderzoeken is toen de vastgesteld dat vervangen van de totale dakconstructie de beste oplossing zou zijn. Zo een dak vervanging is een kostbare zaak. Toen op 1 januari van dit jaar de Subsidie regeling voor de Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties van kracht werd hebben we dan ook besloten een beroep te doen op die regeling. In die subsidie regeling waren ook subsidie mogelijkheden opgenomen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Het leek ons zinvol om ook op dat gebied extra stappen te zetten. In de subsidieaanvraag hebben we daarom ook de uitvoering van verschillende energie besparende maatregelen opgenomen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we subsidie hebben  aangevraagd voor de volgende onderdelen:

  • Het vervangen en extra isoleren van de dakconstructie op de kleedlokalen 1 t/m 6;
  • Het vervangen van de bestaande mechanische ventilatie door een energiezuiniger ventilatiesysteem in de kleedkamers;
  • Het vervangen van de bestaande verlichting in de kleedkamers door LED verlichting;
  • Het vervangen van de cv ketel voor de kleedkamers 7 en 8;
  • Het vervangen van de bestaande verlichtingsarmaturen op de trainingsvelden door LED verlichting;
  • Het verstevigen van de ballenvanger op veld 3 .

Voorafgaande aan de indiening hebben we de benodigde offertes aangevraagd. Die offertes zijn als bijlage bij de subsidieaanvraag gevoegd. Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk hebben we een subsidie beschikking gekregen voor de aangevraagde voorzieningen. De energiebesparende voorzieningen worden gesubsidieerd voor 35% en alla overige voorzieningen voor 20%. Gelet op de urgentie voor de vervanging van het dak hebben we opdracht gelijk verstrekt.

Om het dak te kunnen vervangen zijn op woensdag 18 december  de zonnepanelen van het dak verwijderd en tijdelijk opgeslagen in een container op het park. Volgens de planning is het bedoeling dat Lukasse dakbedekkingen uit Goes op 8 januari zal beginnen met het vervangen en extra isoleren van het dak. Voor de gebruikers van de kleedaccommodatie zal dat tijdens de uitvoering mogelijk enige overlast kunnen veroorzaken. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen die werkzaamheden ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Het is de bedoeling dat de overige werkzaamheden in de loop van 2020 zullen worden uitgevoerd. 

Bestuur vv  Serooskerke