De richtlijnen rondom reanimaties zijn kortgeleden aangepast.  Jos heeft de richtlijnen voor ons op een rij gezet.

Belangrijk om te weten: als burgerhulpverlener ben je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan als je je hier niet zeker over voelt

 

Richtlijnen burgerhulpverlening

Alle burgerhulpverleners worden gealarmeerd, ook die boven de 50 jaar. Ga niet naar een reanimatie als:

  • je positief getest bent op covid-19 en als besmettelijk wordt beschouwd,
  • je ziek voelt /covid symptomen of als dat voor één van je  huisgenoten geldt,
  • je tot een risicogroep behoort of als dat voor één van je huisgenoten geldt

 

Aangescherpte regels reanimatie

Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het normale reanimatieprotocol.  Uitzondering voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat die wel covid-19 besmet zijn. Hiervoor geldt een aangepast protocol

 

Normaal protocol

Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

Geef wel mond-op-mondbeademing en Borstcompressies en sluit een AED aan.

Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol
Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:                                                                                                 

>          Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.

  • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek of e.d.
  • Geef geen mond-op-mondbeademing.
  • Geef wel borstcompressies en sluit een AED aan     

 

Belangrijk om te weten:

  • Als omstanders aangeven wel de volledige reanimatie te willen doen, dan geeft de meldkamercentralist de instructie zoals hij dat volgens het normale protocol zou geven
  • De richtlijnen zijn een advies. Als je wel mond-op-mondbeademing wil geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, staat dat je vrij. Zeker als het om een partner of familielid gaat, snappen we dat je gewoon wilt gaan reanimeren. Dit staat ook in de richtlijnen.

 

Aandachtspunten                                                                              

Hanteer zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen die de overheid adviseert.

  • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
  • Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig.

Beschermingsmaskers 
Pocketmasks, Kiss of Life of andere middelen ter bescherming bij mond-op-mond- beademing kun je gebruiken bij normale reanimaties, maar beschermen niet of onvoldoende tegen het virus. 

Ambulancepersoneel
De mensen op de ambulance krijgen ook instructies. Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Na de reanimatie
Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.