Via deze weg ontvangen jullie regelmatig een update over de aanleg van het kunstgrasveld. Aannemer Traas en Ovaa is nu twee weken bezig met de werkzaamheden. De eerste week is het werkterrein ingericht, de veldinrichting opgeruimd en drainage/pvc-buizen aangelegd. De dug-outs van veld 3 worden hergebruikt op veld 5. Afgelopen week is er 3000m3 grond ontgraven en afgevoerd. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Onderstaand vinden jullie foto’s van de uitvoering. De volgende stappen zijn het aanbrengen van de onderbouw van het veld (drainagezand en lava) en het aanleggen van de verhardingen. Rondom het veld komen grote betonplaten waar later de omheining wordt in geboord. Ook brengt firma Oostendorp binnenkort acht lichtmasten aan. Met de geulen voor de kabels vanaf de kleedkamers tot aan veld 3 zijn ze nu bezig.