Vandaag, woensdag 20 februari 2019, beginnen de werkzaamheden voor het veranderen van de toegang van ons sportpark aan de zijde van de Bogerdweie (richting dorp).

Het complex blijft gewoon bereikbaar.

Wat gaat er gebeuren?

De brug is slecht en wordt weggehaald. Het waterschap heeft een vergunning afgegeven voor het dempen van het gedeelte sloot, omdat deze nu geen functie meer heeft.

Verder wordt er iets verderop (zie tekening) een fietsparkeerplaats aangelegd. In een later stadium komt er nog een omheining van deze fietsenstalling en een ‘sluis’ om het brom- en fietsverkeer te ontmoedigen.

Bestuur vv Serooskerke