Ledenvergadering 4 juli 2024

Donderdag 4 juli hebben we de jaarlijkse leden (begrotings) vergadering gehouden, waarin de begroting voor het seizoen 2024-2025 is besproken en vastgesteld, met dank aan onze penningmeester Marinus Stroo.

Hierna volgde een korte toelichting op de bouw van het kunstgrasveld en de renovatie van ons trainingsveld.

Een overzicht van de actuele stand van zaken onze dames en heren seniorenteams door de TC. Waarin onder andere de roep om een assistent grensrechters voor zowel ons eerste als ons tweede elftal hoge prioriteit heeft (dus mocht je interesse hebben of iemand weten die dit op wil pakken neem dan contact op met onze TC-heren (Hans of Henk). Ook een leider voor het tweede is dringend gewenst, ook hiervoor kan je contact opnemen met de TC. Trots werd gesproken over de zelfregelende teams 4, 5 en 6, klasse mannen. En natuurlijk werd ons Walking Football team nog even in het zonnetje gezet na hun overwinning op het internationale toernooi in Hulst.

Na de rondvraag was het tijd om afscheid te nemen van aftredende bestuursleden Jos Boone (sponsorzaken), Ron Geuze (jeugd) en Alex de Visser (wedstrijdsecretaris). Voorzitter Hans nam dit voor zijn rekening en bedankt ze alle drie met een persoonlijk woordje. Daarna werden Nicky Holmes (sponsorzaken) en Ruben Hollemans (Jeugd) als hun opvolgers gekozen door de vergadering. Helaas is er nog geen vervanger gevonden voor Alex (als dit iets voor je lijkt te zijn neem dan even contact met Alex of Rens op).

Dit waren tevens de laatste activiteiten van Hans als voorzitter van de VV Serooskerke. Ook Hans was aftredend, na 19 jaar als voorzitter van onze club actief geweest te zijn heeft hij besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Gelukkig hebben we in de persoon van Henk Wondergem een opvolger voor Hans gevonden. Vanavond werd er dus officieel afscheid genomen van Hans en is Henk verkozen tot voorzitter van onze club.

Na het officiële gedeelte werd Hans door Rens namens het bestuur en de leden bedankt voor zijn inzet de afgelopen 19 jaar door middel van een korte terugblik op deze periode.

Hans bedankt !!

Hierna moest Hans even de kantine verlaten, want de leden vergadering moest akkoord gaan met het voorstel van het bestuur om hem te benoemen tot erelid van onze vereniging, dit voorstel werd unaniem aangenomen waarna Hans weer binnen mocht komen.

Hierna werd Hans door Henk (tevens Henk zijn eerste officiële handeling als voorzitter van de VV Serooskerke) benoemd tot erelid, Joop Wattel (ook erelid) overhandigden (na een korte toespraak) de hierbij behorende oorkonde als erelid.

Hans bedankt tenslotte het bestuur en de leden voor het in hem gestelde vertrouwen de afgelopen 19 jaar en voor het benoemen van hem tot erelid (wat een verrassing voor hem was)

Voorzitter Henk sluit de vergadering met een korte voorblik en wenst iedereen een goeie vakantie