De werkzaamheden vorderen flink. Zo is vorige week Noordzeezand aangebracht wat als ophoogzand wordt gebruikt en inmiddels ligt er ook een laag lava. Dit wordt met een wals flink samengedrukt tot een vlakke ondergrond. De werkzaamheden liggen goed op schema. In week 26 zal gestart worden met het plaatsen van de lichtmasten en de oude lichtmasten van veld 4 zullen verwijderd worden.

Als alles volgens planning verloopt zal in week 27 begonnen worden met het leggen van de kunstgrasmat. De verwachting is dat dit 6 a 7 dagen zal duren. Hekbouw, een hekwerk installatie bedrijf, zal eind week 27 starten met het plaatsen van het hekwerk en de ballenvangers. Kortom, er zit flink schot in de werkzaamheden en voor de bouwvak vakantie zal het veld gereed zijn.

Als de werkzaamheden van veld 3 gereed zijn zal op korte termijn veld 5 groot onderhoud krijgen, dit houdt onder ander in dat de lage gedeeltes worden opgevuld.