De KNVB heeft een eigen richtlijn opgesteld en verzoekt spelers, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen om een bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten. Zo dragen wij als voetbalverenigingen bij aan het terugdringen van de besmettingen en hopen we dat het publiek bij wedstrijden en trainingen en het gezellige clubleven binnen afzienbare tijd weer de boventoon voert op de club.

Ook wij als voetbalvereniging Serooskerke willen graag op korte termijn weer publiek bij wedstrijden.

In de horeca, dus ook in ons clubhuis, is een CTB en een vaste zitplaats verplicht. Dat zitten is natuurlijk vervelend en niet leuk, maar nog lastiger om te handhaven. Daarom hebben wij besloten om tot nader bericht ons clubhuis op zaterdag (ingaande per zaterdag 27 november 2021) om 18.00 uur te sluiten. Ook is het niet de bedoeling om na je eigen wedstrijd te gaan kijken bij andere teams.

We rekenen op begrip en medewerking van onze leden.

Bestuur vv Serooskerke.