Zoals ieder jaar wordt er op de nieuwjaarsreceptie een vrijwilliger van het jaar uitgroepen. Dit jaar viel de eer te beurt aan Ko Louwerse. Hij mocht de oorkonde en een dinerbon in ontvangst nemen. Hieronder de mooie woorden van Hans uit zijn speech op de nieuwjaarsreceptie. 

Vrijwilliger van het jaar 2023.

Het is traditie om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de vrijwilliger van het jaar uit te roepen. Dit jaar is de keus gevallen op een persoon die een heel groot aantal jaren taken binnen onze club vervult op allerlei gebied. Deze vrijwilliger zien we eigenlijk vaak achter de schermen. Ik ga het niet spannender maken: Leden van Seroos, onze vrijwilliger van het jaar 2022 is niemand minder dan Ko Louwerse

Beste Ko,

Je loopt hier al heel wat jaren rond als vrijwilliger van de vv Serooskerke. Ook een lange periode in het bestuur gezeten, je bent wedstrijdsecretaris geweest, zit in de onderhoudsploeg, hebt in de rommelmarkt commissie gezeten en sinds begin van dit seizoen samen met de broer Paul aan de slag gegaan als consul. Maar daarnaast kunnen we altijd een beroep doen op je technische kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld recent het plaatsen van de nieuwe omroepinstallatie. Een mooie staat van dienst. Ko, je bent altijd betrokken bij het reilen en zeilen van onze vereniging. Een meer dan verdiende benoeming. Nogmaals gefeliciteerd we hopen dat we nog lang van je werkzaamheden als vrijwilliger bij Seroos mogen genieten. Nog veel succes en plezier toegewenst bij de vv Serooskerke. 

Bekijk hier alle foto’s van de nieuwjaarsreceptie