De Jeugdcommissie van de SJO Serooskerke/Veere heeft de afgelopen periode nagedacht over een toekomstbestendige structuur van onze SJO.

De eerste stap die we hebben genomen, was het opstellen van de relevante uitgangspunten. De volgende stap was het vaststellen van de gewenste structuur van de jeugdcommissie van de SJO.

We zijn hierin geslaagd en hebben onderstaand dit alles samengevat.

Voor het komend seizoen 2019/2020 zijn reeds een aantal functies ingevuld, maar er staan nog diverse vacatures open. Mocht je vragen hebben over structuur, uitgangspunten, interesse hebben in 1 van de openstaande vacatures of andere vragen hebben, schroom dan niet om 1 van de bestuursleden aan te spreken of stuur een mail naar onze toekomstig voorzitter Ron Geuze (rongeuze@zeelandnet.nl).

Uitgangspunten voor gewenste structuur:

 

 • De structuur moet toekomstbestendig zijn.
 • De invulling van de commissie moet niet locatie gebonden zijn. Geen onderscheid tussen Veere en Serooskerke
 • Het is gewenst om meerdere personen per functie te hebben. Dit geldt met name voor de functies van Technisch Coördinator en Activiteitencoördinator
 • Niet laten leiden door onmogelijkheden van invulling, maar gaan voor de meest optimale situatie
 • Span of control per functie zo beperkt mogelijk houden
 • Het Technisch Coördinatorschap verdelen in 3 categorieën i.v.m. span of control, leeftijdsgelijkheid en spelaspecten (groot veld)
 • Geen onderscheid maken tussen jongens en meisjes qua benadering c.q. begeleiding.
 • De gewenste leeftijdscategorieën zijn JO7 t/m JO 12, JO 13 t/m JO16, JO17 t/m JO19
 • Vanuit het hoofdbestuur van elke vereniging minimaal 1 afgevaardigde in JC. Welke rol de afgevaardigde daarbij invult binnen de JC is niet relevant.
 • Een persoon mag meerdere rollen of taken binnen de JC of binnen de vereniging uitvoeren.
 • De TC behandelt zowel de technische als sociale aspecten. Reden: duidelijkheid zowel intern als extern bij wie je moet wezen.
 • Geen Hoofd Technisch Coördinator. Hoofd TC valt onder het hoofdbestuur. Hoofd TC communiceert wel met TC van de JC JO17 t/m JO19.
 • Onder jeugdactiviteiten behoren activiteiten als bijv. bingo en filmavond, maar ook sponsoractiviteiten zoals bijv. sponsorloop en oliebollenverkoop.
 • Indien er gekozen wordt voor een specifiek technisch beleid binnen de SJO dan dit ook aan het begin van het jaar uitdragen naar alle trainers / leiders.
 • Aan het begin van elk seizoen alle trainers en leiders informeren over alles wat relevant is binnen de SJO en teams.

 

Gewenste structuur / organogram JC