Beste technische staf, bestuur en leden (supporters),

Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de leuke tijd afgelopen 3 seizoenen (Finn wat korter) bij VVS.
Vanaf minuut 1 hebben wij ons echt door jullie welkom gevoeld.
Door werkelijk iedereen, zowel staf, bestuur, leden, supporters en uiteraard spelers.
Een speciaal dankwoord gaat hierbij uit naar Henk Wondergem en Hans Wattel, echte clubmensen.
Een extra dankwoord en uitzondering willen wij maken voor oud-voorzitter Joop Wattel, de belichaming van VVS.
VVS is echt nog een hechte dorpsclub met een geweldige oprechte sfeer.
In deze soms huidige vreemde tijden een mooi gegeven.
Als wij in de gelegenheid zijn (ik blijf lid) zullen wij zeker Sportpark Noordhout nog eens bezoeken.

Groet,

Hans, Kaj en Finn