Op donderdag 28 december 2017 is er een ledenvergadering in de kantine. De vergadering start om 20:00 uur. 

Bekijk de agenda voor de vergadering, de bijbehorende stukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris