Dit keer geen column van onze verzorger, maar Jos Tuns maakt ons graag attent op de tijdelijke richtlijnen voor reanimaties: 

 • Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen.
 • Het hoofd van het slachtoffer niet aan raken!

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is.
 
Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan. 

Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef geen borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Ga niet naar een reanimatie als:

 • Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
 • Je behoort tot een hoogrisicogroep

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Gebruik geen: Pocketmasks, Kiss of Life of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, ze beschermen niet tegen besmetting met het virus.
 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je huisarts.
 • het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie!