De wortelgroei en de grasbezetting is aardig goed toegenomen mede dankzij het goede weer.

Gebruik velden
Alle trainings- en speelvelden kunnen weer gebruikt worden conform het eerder vastgestelde schema. Voor speelveld 2 geldt nog een wat beperkt gebruik. Maar alle voor zaterdag 13 oktober 2018 geplande wedstrijden kunnen wel plaatsvinden op ons sportpark.

Bezanden
Maandag 15 oktober wordt gestart met het bezanden van de velden. Het resultaat en de datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer het veel regent voor of op die datum wordt het bezanden uitgesteld. Na het bezanden wordt het veld gesleept. Het kan zijn dat er wat zand blijft liggen op het veld.

Beluchten
Maandag 22 en dinsdag 23 oktober worden de velden belucht. Ook dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Aangezien de grond op het moment erg droog is bestaat de kans dat dit wordt  verschoven. Want wanneer de grond tijdens en na het beluchten te droog is blijven de sleuven te lang open en droogt het veld juist in. Dit voetbalt dan niet zo lekker.

Bestuur vv Serooskerke